Bharat Ni Prachin Sanskruti

Prachin Sanskruti

Bharat Ni Prachin Sanskruti Bharat Ni Prachin Sanskruti ‘ઈતિહાસ’ શબ્દ સંસ્કૃત ભાષાના મૂળ શબ્દ ઇતિ-હ-આસ પરથી ઉતરી આવેલો છે. જેના અર્થ આ પ્રમાણે હતું તેવો થાય. ઈતિહાસના પિતા તરીકે હેરોડોટ્સને ઓળખવામાં આવે છે. પ્રાચીન ઈતિહાસ મેળવવા નીચેની બાબતોને ઉપયોગ થાય છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ મહાન ઇતિહાસ બહુપાર્શ્વીય છે, ભારત, અજોડ ભૂગોળના અને સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ દરમિયાન … Read more Bharat Ni Prachin Sanskruti