કવિ નર્મદ ગુજરાતી ગદ્યના પિતા સાહિત્યકાર

કવિ નર્મદ ગુજરાતી ગદ્યના પિતા સાહિત્યકાર કવિ નર્મદ ગુજરાતી ગદ્યના પિતા સાહિત્યકાર નર્મદે આજથી 150 વર્ષ પહેલાં સમાજની કુપ્રથાને તોડવા માટે વિધવા સાથે લગ્ન કર્યા હતા (જન્મ- 24-8-1833 મૃત્યુ- 26-2-1886) સહુ ચાલો જીવતા જંગ બ્યૂગલો વાગે, યા હોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે. નિરાશ થયેલાઓને પ્રેરણા આપતા આ શબ્દો લખનારા વીર કવિ નર્મદનો જન્મ 1833ની …

Read moreકવિ નર્મદ ગુજરાતી ગદ્યના પિતા સાહિત્યકાર