ભારતીય વિદ્યાભવન (મુંબઈ) 

ભારતીય વિદ્યાભવન (મુંબઈ) ભારતીય વિદ્યાભવન (મુંબઈ) સ્થાપક : કનૈયાલાલ મુનશી કનૈયાલાલ મુનશીએ ‘સાહિત્ય સંસદ’ પશ્ચાત ‘ભારતીય વિદ્યાભવન’ નામક બીજી સ્થાપના કરી હતી. ભારતીય વિદ્યાભવન ભારતીય ભાષાઓ, સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના સંવર્ધનનું કાર્ય કરે છે. શામળ અને પ્રેમાનંદનમા ગ્રંથોનું સંશોધનાત્મક કાર્ય ‘ભારતીય વિદ્યાભવન’ દ્વારા થયું છે. જામનગર તા. ૯ તાજેતરમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા ભારતીય વિદ્યાભવન જામનગર …

Read moreભારતીય વિદ્યાભવન (મુંબઈ) 

કનૈયાલાલ મુનશી

કનૈયાલાલ મુનશી કનૈયાલાલ મુનશી પ્રારંભિક જીવન કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી (૩૦ ડિસેમ્બર ૧૮૮૭ – ૮ ફેબ્રુઆરી ૧૯૭૧) (ઉપનામ: ઘનશ્યામ વ્યાસ) જેઓ ક. મા. મુનશી તરીકે પણ જાણીતા હતા, ભારતીય સ્વતંત્રતાસેનાની, રાજકારણી, ગુજરાતી ભાષાના જાણીતા લેખક અને શિક્ષણશાસ્ત્રી હતા. તેઓ વ્યવસાયે વકીલ હતા, અને પછીથી લેખન અને રાજકારણ તરફ વળ્યા હતા. ગુજરાતી સાહિત્યમાં તેઓ અત્યંત જાણીતા હતા. …

Read moreકનૈયાલાલ મુનશી