Bin Anamat Shaikshanik And Arthik Vikas Nigam Ni Yojanao  Bin Anamat Shaikshanik And Arthik vikas Nigam ni Yojana o Jaher By Gujarat Government . Date 10-8-2018. deputy cm Shri Nitinbhai patel declared Binanamat Saixanik yojana And Arthik vikas Nigam ni various yojana.Bin Anamat Shaikshanik And Also Arthik vikas Nigam ni Yojana read full information So