Pragna songs, Pragna geet, Pragna Material for Primary Schools

By | August 3, 2017

Pragna songs, Pragna geet, Pragna Material for Primary Schools

letest tPragna songs, Pragna geet, Pragna Material for Primary Schools

 

Pragna songs, Pragna geet, Pragna Material for Primary Schools

 

Pragna Song25. Khakhi Bavo52. Aavo Pareva
SurjanGeet26. Terr Terr Dhum Dhum53. Kidi Kerta Mota Che
Std. -1 Gujarati27. Dug Dugiya Wali54. Chalo Jova Melo
1. Huto Suigai Ti28. Rich Akelu Ferawa55. Aapnu Aa Gujarat
2. Nav Chali Bhai a Nav Chali29. Ukhana56. Hallo Khatere Tapanikerwa
3. Garani Re BhaiStd.-4 Gujarati57. Wad Dada Ni Lambi Dadi
4. Vahan Dariye30. Dariyane Teer58. Ugi Ne Pashim Ma›**
5. Chl bul Kerti Kaber Jay31. Aa Na No Tu Moto59. Aa Amaro Desh Chhe
6. Nahay Nadima Chokero32. Duniyani Ajaybio60. Jangan Maan Adhi Nayak
7. Tapali Kevo Jadugar33. Unt Kahe***61. Ukhana
8. Upranu Majanu34. Faganiyo AayoStd.-3 Priyavarna
9. Bharatpur No Bhatrijo- BhawaiStd.-1 Pariyavaran62. Zanda Uncha
10. Ran Ma To Chhe Dhagale35. Chakiben Chakiben*63. Dhareti Ne Hu Khadu Chu
36. Nanu Nanu Sasalu64. Unt Kahe***
Std-2 Gujarati37. Aav Re! Varasad65. Eak Page Ubha Rai
11. Chakiben Chakiben*38. Ek Ek ChintunuStd.-4 Pariyavaran
12. Aavo Meghraja39. Nani Mari Ankh66. Nakashani Same
13. Bahle Ame Balak Nana40. Chokhu Ghar Nu Aangnu67. Ek Versh Ne Tren Tutu
14. Dadaji To Dadaji41. Vandrabhaiye Karyo VichareStd.-1 Ganit
15. Ek Zaranu42. Aa Aamari Gadi Che68. Maru Nak Chhe Ek
16. Chokhu Ghar Nu Aangnu43. Aavi Re Shak Wali Aavi69. Ek Mari Dhingli
17. Baa Mane Chapti Vagadata Aavdi44. Pipudi Wala No Tanmaniyo70. Ek Kabutar Chanva .
18. ACHER AAWE CHAKER AAWE45. Ukhana71. Panch Panch Chakaliyo
19. Ganya Ganay Nahi46. Ba Vina Mane72. Ravi Pachi To
20. Parodhiye Pankhi Jagine47. Chori Kerwa Chalya Chore73. Nani Nishal
21. Chamki Ne Chalyo Shu Jay48. Hel Chalave Khater Khade74. Sasalibene Sev Benavi
22. Pati Pen Lai49. Rupiyo Pachho DeStd. -2 Ganit
23. Ugi Ne Pashim Ma›**75. Ek Majano Malo
Std.-2 Pariyavaran76. Kartak ma Devdevali
Std-3 Gujarati50. Me Ek Biladi
24. Popat Panjarama51. Aa Daterdu kevuNote : *, **,***— Nishanivala Geeto Bevdayel Chhe

 

E- GR EXCEL FILE MOST USEFULL FILE FOR ALL SCHOOL TEACHER

 

Vighyan Mela Mate Ni Vividh Books Darek 1 Thi 12 Doran Mate Ni